Bibliotheca Felteriana

 

Biblioteket stammer fra domprovst Immanuel Felters private bibliotek. Det rummer ca. 3.000 bøger, som hovedsageligt er ældre teologisk faglitteratur. Immanuel Felter (1908-2001) var domprovst i Maribo i 23 år fra 1955 til 1978. Bogsamlingen blev først  givet som gave til Refugiet Fuglsang på Østlolland. Ved nedlæggelsen af refugiet blev biblioteket i år 2000 overdraget til Lolland-Falsters Stift og fik navnet »Lolland-Falsters Stiftsbibliotek«. Biblioteket blev efterfølgende udvidet med donationer, bl.a. fra tidligere biskop Georg Græsholt. Stiftet har i 2017 besluttet at nedlægge biblioteket. Indtil videre befinder resterne af biblioteket sig i bispegården, Lolland-Falster Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. 

Da biblioteket befandt sig på Refugiet Fuglsang, blev der udarbejdet et seddelkartotek, som formentlig fortsat findes. Oplysningerne i seddelkartoteket blev senere overført til en FileMaker-database, som fortsat findes på min gamle computer. Denne database blev senere overført til internettet på en database, som nu er nedlagt. 

Der blev i 2003 lavet en foreløbig systematisk fortegnelse over biblioteket efter decimalklassesystemet. Det kan åbnes og udskrives eller gemmes som  PDF-dokument og fylder 42 sider. Desuden blev i 2008 udarbejdet et foreløbigt alfabetisk katalog på 36 sider. Det findes som PDF-dokument.

Stiftsbiblioteket blev tidligere administeret af et biblioteksudvalg, som senest bestod af Jette W. Birk, Bendicht Mader, Bjarne Madsen og Michael Fagerlund. Denne private hjemmeside administreres af Holger Villadsen, der tidligere var formand for biblioteksudvalget.